A kompetencia vizsgálat célja

Pontosan tudjuk, hogy mely munkatársunknak milyen képességei vannak, amelyeket felhasználhatunk a feladatok elvégzésénél. Megtudjuk továbbá azt, hogy mely munkatársak hogyan tudnak együttműködni egymással, továbbá kit mivel tudunk motiválni ahhoz, hogy a legjobb tudásának megfelelően dolgozzon a céljaink elérése érdekében.

Elvárható eredménye a kompetencia teszt megfelelő használatának

Jól összeválogatott munkatársak, akik örömmel végzik együtt a megadott feladatot.

Mi történik, amennyiben nem vesszük figyelembe az emberi képességeket és egyéb alaptulajdonságokat a munkaszervezés kapcsán.

Egyik munkatárs kiolthatja a másik lelkesedését. Olyan motivációs rendszer alakulhat ki, amely nem hatékony és a vezetők nem értik, hogy miért nem szívesen végzik el a feladatokat. Vannak olyan cégek is, ahol kizárólag a pénzt használják motivációs eszközként, miközben a statisztikák szerint a különböző személyiségtípusok közül csak egy harmadukat (!) lehet igazán pénzzel ösztökélni. Tehát ezeknek a típusoknak hiába fizetünk többet, mert nem lesz jobb vagy több az elvégzett munkájuk.
Másik példával élve: vannak olyan cégek, ahol félelemkeltéssel próbálnak motiválni. “Nem kötelező nálunk dolgozni! Mindenki pótolható! Ez volt az utolsó, hogy nem végzi el a feladatát!” – ilyen és ehhez hasonló mondatokat használnak hangulatkeltésre. Ezeknek köszönhetően viszont éppen azokat a személyek veszélyeztetjük leginkább, akik értékesebbek, hiszen ők maguktól is elvégzik a feladataikat és csak stresszeljük őket ezekkel a burkolt fenyegetésekkel. Akik rendszeresen hanyag munkát végeznek és etikátlanok, azokat ezekkel a mondatokkal csupán egy-két napra tudjuk megmozgatni, azonnal visszaesnek, miután látják, hogy megúszták a dolgot.

Mit teszünk mi?

A teszt legfőbb erőssége, hogy magyar fejlesztésű. A piacon megtalálható számtalan teszttel ellentétben ez az egyetlen, ami hazai viszonyokra, magyar munkavállalókra sztenderdizált. Összesen 64 faktort és 480 kontextust vizsgál. Ezzel gyakorlatilag felölel minden olyan képességet, tulajdonságot, amit tesztekkel mérni lehet és mérni érdemes. Komplexitása, alapossága és pontossága összehasonlíthatatlanul jobb más rendszerekhez képest. Kontextusain keresztül szinte minden olyan kérdésre megadja a választ, ami egy munkavállaló alkalmassága, rátermettsége, motivációja tekintetében kérdésként felmerülhet. 100 %-ban pszichológiai alapokon nyugszik, évente 3-5000 darabos mintákon vizsgáljuk hatását, elemezzük validitását. Egy-egy teszt felvétele maximálisan 1.5-2 órát vesz igénybe, nyugodt környezetben, moderátor jelenlétében. A feldolgozást követően 1-1.5 órás négyszemközti interú javasolt az értékek pontosítása érdekében. A felmérés záróakkordja a cégvezetés számára átadott eredmények személyes konzultáció formájában történő elemzése.

Néhány fontosabb érték, amelyek segítenek megismerni a munkatársainkat:

önértékelés, önbizalom, kommunikáció, érdekérvényesítés, érdekegyensúly, befolyásolhatóság, stresszkezelés, konfliktuskezelés, extrovertáltság-introvertáltság, terhelhetőség, energikusság, kezdeményező erő, alkotókedv, megbízhatóság, lojalitás, kitartás, optimizmus, önmegvalósítás, szabadság, felelősségvállalás, birtoklás, empátia, tolerancia, emóciók, EQ, céltudatosság, objektivitás, célegyeztetés, tudásvágy, megújulási képesség, IQ, probléma megoldó-felvető-feltáró képesség, stb.

A fő faktorok mellett külön grafikonon ábrázoljuk a különböző személyfüggő motivációs értékeket. Szintén külön grafikonon ábrázoljuk a csoportdinamikai összefüggéseket, kockázatokat, lehetséges csapatépítési irányokat.

 

Egy kötetlen beszélgetés?